Kustvägens konsthantverkare

Olsäng
373 73 Fågelmara


Öppettider:

Lördag och söndag
11:00 - 15:00


Kustvägens konsthantverkare

OBS! Utställningen är flyttad till Gula huset vid Olsängs Potatis

Som en del av företagarföreningen Kustvägen Sydost utvecklingsprojekt har det under året bildats en grupp av konstnärer och konsthantverkare med syfte att utveckla och utbyta erfarenheter. Som ett resultat av detta har gruppen intagit projekthuset på Olsängs Potatis som kommer att bli gruppens centrum i sommar. En av gruppens medlemmar är Bertil Andersson båtbyggare som kommer att visa sina fina båtritningar. Vidare hittar du verk av Sara Porle, Gunnar Blomgren Boström, Anders Hjort, Siegfried Martin Schaal  m.fl. I Olsäng finns en utställning av gruppens arbeten och det finns även möjlighet att köpa av utställda hantverk. 

Välkomna Kustvägens konsthantverkare.