Det historiska Kristianopel

Garnisonstaden Christianopel började byggas år 1600 av den danske kungen Christian IV som ett försvar mot svenskarna i norr. Den byggdes med raka gator och blev på så sätt nordens första renässansstad och stod klar 1606. Än i dag vittnar den bastanta muren med sina bastioner om denna oroliga tid.
I Kristianopels kyrka kan du få ortens historia återberättad genom ljudinspelningar, flera språkvarianter finns. Ett annat trevligt sätt att få uppleva Kristianopels historia är de historiska upplevelserna som arrangeras på orten.

Skattjakt och historisk vandring för barn i Kristianopel

En historisk vandring och skattjakt för barn där man får uppleva hur det var att leva på 1600-talet i Kristianopel. Måndagar när de vuxna är på bryggdans samlas vi klockan 19.00 utanför kyrkan och barnen får sina linneskjortor och kartor (finns på två språk, svenska och tyska) Efter avslutad vandring som tar ca en timme, får barnen en medaljong, gjord av byns krukmakare. En mycket uppskattad vandring både för barnen och föräldrarna.

Dramatiserad stadsvandring i Kristianopel.

En dramatiserad stadsvandring om Kristianopels tid som stad under 1600-talet. Slå följe med rådmannen Povelsen under en tidsresa där ni träffar köpmän, pigor, barn, danska soldater och andra människor ur stadens befolkning. Upplev tiden då storslagna planer omsattes i hårda dagsverken, då framtidshopp också kunde dränkas i blod.
Biljetter kan köpas på plats eller i Handelsboden. Mer information om tid och plats finns på vår hemsida www.kustvagensydost.se